6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir?

Günümüz teknolojisi ve İnternet dünyasında kullanılan sistemler hiç olmadığı kadar birbiriyle bağlantılıdır ve her gün gerçekleştirilen siber saldırıların sayısı tahmin edilemez. Öte yandan, kuruluşlara saldıran hacker örgütlerinin sayısı ve yetenekleri, kuruluşların sahip olduğu güvenlik uzmanlarının sayısı ve yeteneklerinden çok daha fazladır.

Savunma Yöntemleri

Kuruluşlar sistemlerini genellikle savunma adı verilen bir savunma yöntemi kullanarak donanım ve yazılım satın alarak korurlar. Bu güvenlik yöntemine saldırgan savunma denir ve kuruluşun sahip olduğu tüm bilgi sistemlerinde güvenlik zayıflıkları olduğu anlamına gelir, bu nedenle bu alanda bir hacker gibi düşünüp raporda hareket edebilecek üçüncü bir uzmana ihtiyaç vardır.

Siber saldırıların şirketlerin itibar ve para kaybetmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Karşılaşılan ağ saldırısı senaryolarından bazıları şunlardır:

Fiziksel mağazalara sahip e-ticaret sitelerinin veya perakende şirketlerinin tüm müşteri kredi kartı bilgilerini kesmek

Bankacılık sistemine siber saldırıların yol açtığı finansal kayıplar

Belirli bir teknoloji markası tarafından yıllardır geliştirilen teknolojiyle ilgili tüm belge ve yazılımları çalmak.

Bir kuruluşun elektronik ortamda iç iletişimini yakalama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgi

Kişiler Hakkında

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, özellikle özel hayatın gizliliğini korumak ve kişisel verilerin gerçek işlenmesini ve tüzel kişilerin uyması gereken yükümlülükleri, prosedürleri ve ilkeleri düzenlemek amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, kişisel verilerin işlenmesi sırasında kabul edilmiştir. (KVKK). KVKK’ya göre, bir veri kontrolörü olarak, müşterilerini ve iş ortaklarını aşağıda açıklandığı gibi bilgilendirecek ve aşağıda belirtilen kapsamda açıklayacaktır.

 Kişisel Veri Koruma Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) göre, kişisel verilerimizi aşağıda açıklanan çerçevede kişisel verilerimizi kullanmak, kaydetmek, saklamak, güncellemek, aktarmak ve / veya sınıflandırmak için kullanacağız.

Bu durumda, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri korumak için, şirketimiz tarafından çıkarılan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesini önlemek, yasa dışı erişimi önlemek ve korunmasını sağlamak için şirketimiz Kanunlar ve yönetmelikler. Sağlamak için tüm teknik ve idari önlemleri alın.

Kişisel verilerin işlenmesinin amacı ve yasal nedenleri, paylaştığınız kişisel verileriniz;

Şirketimiz ve / veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden yararlanmak için, şirketimizin iş ve iş stratejilerini belirlemek ve yürütmek, pazarlama faaliyetlerini yürütmek, iş geliştirme ve Planlama faaliyetleri,

Şirketimiz tarafından yürütülen iletişim yönetimi çalışmalarını yürütmek,

Şirketin konumu üzerinde fiziksel güvenlik ve kontrol sağlamak,

İş ortağı / müşteri / tedarikçi (yetkili veya çalışan) ilişkileri kurmak,

Diğerleri

İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya diğer üçüncü taraflarca sağlanan ürün ve hizmetler ile sözleşme gereklilikleri ve finansal anlaşmalar sağlamak,

Şirketimizin insan kaynakları politikasını uygulamak,

Şirketimizin çağrı merkezini aramak veya İnternet sayfalarını kullanmak ve / veya şirketimiz tarafından düzenlenen eğitimlere, seminerlere veya organizasyonlara katılmak için işlenecektir.

Kişisel veri toplama ve depolama yöntemlerine uygun